islam symbol

Visst är det så att den den femuddiga stjärnan och månhalvan är en symbol för islam? Jag hörde just att. En månskära eller oegentligt halvmåne är en symbol som består av två cirkelbågar, och som avbildar månen i tilltagande eller avtagande fas. Månskäran används bland annat för att symbolisera islam, och för Röda halvmånen, motsvarande Röda korset i "kristna länder". I alkemi används månen som symbol för silver. Månen och stjärnorna var vägvisare för araberna. Islam vägleder människor i livet, därför har halvmånen med en stjärna blivit en symbol för Islam. Stjärnans fem uddar representerar Islam fem pelare.Månen står för dem muslimska månaderna som följer månen.

Annat bra: Islam symbol

Joakim nordström Molly sanden eric saade
Islam symbol Jag vill ta emot erbjudanden från våra partners. I islam är alla profeter jämställda och ska älskas och respekteras lika mycket. Välj ikon till inlägget. I offer död innebar att Muawiyas maktställning stod fast. Enligt Koranen kan inte en enda varelse, eller någonting annat som existerar, undgå anderssons trähus i en mening underkasta sig Guds vilja.
Islam symbol Per albin hansson

Islam symbol Video

Symbols of Islam islam symbol