reformation

år har gått sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Händelsen i sig är inte historiskt belagd, men oavsett så har den förändrat världen. kommer ett stort jubileum att hållas, inte bara i Luthers städer Wittenberg och Eisleben. Martin Luther, munk, professor och reformator. år av reformation – Luther Temaår (Översättning av Göran Agrell av broschyren REFORMATION UND MUSIK. Themenjahr Luther – Jahre Reformation. Utgiven av Office of the Evangelical Church in Germany. “Luther – Years of Reformation” och Office “Luther ” c/o Luther. I år är det år sedan Martin Luther spikade upp sina teser och startade reformationen. I Västerås kommer detta uppmärksammas med en stor utställning i domkyrkan.

Reformation Video

Die Reformation - Zusammenfassung Abitur: Beginn mit Luther & das Christentum reformation