karlsvik

Karlsvik Den gamla bruksbyn Karlsvik med sin bullerbyidyll av pietetsfullt renoverade arbetarlängor gömmer en spännande och intensiv historia. För hundratjugo år sedan fanns här bara sand och något enstaka träd innan ångsågen byggdes och sandbanken började befolkas. Här drogs järnväg och här anlades Luleås. Den vackra gamla tvättstugan var en gång kvinnornas mötesplats där det säkerligen dryftades många frågor och problem som förhoppningsvis löstes, ligger mitt i Karlsvik. Den har alla möjligheter att vara byns hjärta och samlingsplats. Därför satsar KIF och karlsviksborna på att ha en fin möteslokal. Med olika arrangemang. Välkommen till Brf Karlsviks hemsida. Området Karlsvik ligger i Luleå, vid Luleälven, ca 10 km från Luleå centrum. I vår bostadsrättförening finns sammanlagt 44 lägenheter fördelade på 11 hus i Karlsvik. Husen byggdes i gammal stil så att husen smälter in i bebyggelsen i Karlsvik. Vill du se förlagan till husen så.

Karlsvik - kontaktade

Idag finns inte mycket kvar av det som en gång var Luleås första järnverk, men spåren kan följas genom den kulturstig som börjar bredvid campingen. I förrådet arbetade mellan 20 och 30 man som var väl införstådda med att de hjälpte tyskarna, det bar dem emot men såg ingen annan väg att försörja sina familjer. Luleås första Järnverk Nästa epok i Karlsviks historia blev järnverkstiden som började då järnvägen drogs mellan Gammelstad och Karlsvik. Överallt syns spåren efter det gamla Karlsviks som idag utvecklats till ett upplevelserikt område. Strax norr om Karlsvik ligger Karlshäll , där bland annat Tyskmagasinen ligger. karlsvik