wilhelm agrell blogg

Under fylldes världens media av avslöjanden från den avhoppade IT-teknikern Edward Snowden. Rapporteringen visade ett omfattande övervakningsnät och att de som låg bakom var underrättelsetjänst i samarbete med telekomföretag och IT-jättar. Professor Wilhelm Agrell är historiker med inriktning på freds- och. Inlägg om Wilhelm Agrell skrivna av Tommy Hansson. Wilhelm Agrell presenterade storslaget idag sin senaste bok Ett krig här och nu (bl a i en artikel på Newsmill) där han menar att Regeringen förde Riksdagen bakom ljuset vad gäller den svenska Afghanistaninsatsen och hur denna skulle verka. Eftersom boken ännu inte finns till hands så är det svårt att. wilhelm agrell blogg Provokationer i sydöstra Europa under hösten? Står vi inför geopolitikens återkomst? Contact 4 år sedan. I Danmark, till julianne moore nude. Mer verserade muslimer anser att Koranens blodtörstiga passager bör ignoreras till förmån för sådana som betonar barmhärtighet och goda gärningar, ty sådana finns. Pressrum Kontakta oss Agency In English.

Wilhelm agrell blogg - regel svr

Det är mycket möjligt att Trumps oförmåga eller ovilja att lyssna på sina underrättelseorgan kommer att starta en process som leder till hans avgång, men att anse att det skulle bero på att sagda underrättelseorgan skulle manipulera den amerikanska demokratin är väldigt spekulativt. Reservofficer blir Totalförsvar 1 år sedan. Varken de australiensiska eller brittiska underrättelseorganen hade från början klart för sig vilken position Vladimir Petrov hade inom det sovjetiska spionaget — eller ens att han tillhörde det. Jag reagerade mot detta redan då jag var riksombudsman i CUF och arbetade nära partiledningen. Det var uppenbart att revolutionärerna i Teheran var ute efter att förödmjuka Reagans företrädare, Jimmy Carter, vilket kan tyckas otacksamt handlat mot den man som säkrat den iranska revolutionens seger genom att dra in det amerikanska stödet till shahens regering. Jevdokias pappa fick ett arbete som chaufför för den sovjetiska underrättelsetjänsten, som vid denna tidpunkt benämndes OGPU, något som ledde till att dottern antogs som pionjär i OGPUs ungdomsorganisation.

Wilhelm agrell blogg Video

Statssekreterare Carl von der Esch på konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor 2014